Структура
підприємства

31200,
місто Волочиськ, Хмельницька область,
вулиця Музейна, 33а

Волочиське комунальне підприємство житлово-експлуатаційна контора створене відповідно до рішення  Волочиської міської ради від 01 січня 1964 року. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Волочиська, підпорядковане міській раді, в межах встановлених законодавством України та Статутом.

Основним видом діяльності підприємства є управління  будинком, спорудою та прибудинковою територією

На даний час комунальне підприємство Муніципальна компанія «Житлосервіс» Волочиської міської ради обслуговує  116 житлових будинків.

Мета та предмет діяльності

1. Здійснення господарської діяльності по наданню населенню та іншим споживачам згідно з вимогами чинного законодавства послуг по утриманню будинку та прибудинкової території.

2. Здійснення управління багатоквартирним будинком, спорудою, житловим комплексом і забезпечення їх належної експлуатації відповідно до 

КП МК "Житлосервіс" Волочиської міської ради.

Адміністрація

КП Муніципальної компанії «Житлосервіс» ВМРМета та предмет діяльності

1. Здійснення господарської діяльності по наданню населенню та іншим споживачам згідно з вимогами чинного законодавства послуг по утриманню будинку та прибудинкової території.

2. Здійснення управління багатоквартирним будинком, спорудою, житловим комплексом і забезпечення їх належної експлуатації відповідно до закону (укладання договорів на виконання послуг, контроль за виконанням умов договору, тощо). 

3. Надання послуг по поводженню з побутовими відходами на території Волочиської міської територіальної громади.

4. Збереження, забезпечення належної експлуатації та подальшого поліпшення житлового фонду, своєчасне проведення ремонту, забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання житлових будинків і приміщень, утримання під’їздів і других місць загального користування житлових будинків і прибудинкової території відповідно чинного законодавства.

5. Надання послуг з управління багатоквартирним будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд та забезпечення його належної експлуатації відповідно до закону і умов договору з власниками житла та надавачами послуг.

6. Проведення роботи по зміцненню матеріально-технічної бази підприємства, забезпеченню необхідними для роботи механізмами, агрегатами, обладнанням і ефективним їх використанням.

7. Забезпечення подальшого розвитку житлового господарства на основі встановлених норм обслуговування і досягнень науки і техніки.

8. Забезпечення економії матеріальних і паливно-мастильних ресурсів, води, раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, виділених на експлуатацію і ремонт.

9. Інші роботи з завершення будівництва, монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; надання в оренду власного нерухомого майна; послуги з поводження з побутовими відходами, утримання сміттєзвалища, захоронення ТПВ, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності на території Волочиської міської територіальної громади.

Для виконання покладених завдань Підприємство:

– розробляє проекти річних і перспективних планів виробничо-господарської і фінансової діяльності, планів поточного і капітального ремонту житлового фонду, планів впровадження нової техніки;

–  розробляє та затверджує графіки вивезення ТПВ по території Волочиської міської територіальної громади;

– забезпечує повне і своєчасне виконання  затверджених планів по всіх кількісних і якісних показниках.