Повідомлення про намір введення плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для послуги з управління побутовими відходами за індивідуальними договорами, які надаються КП МК «Житлосервіс» ВМР.

КП МК«Житлосервіс» ВМР повідомляє, що підприємством планується запровадитися плата за абонентське обслуговування послуг з управління побутовими відходами (вивезення та захоронення побутових відходів) з 01 січня 2024 року за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг.

      Згідно змін в законодавстві, а саме Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг від 03.12.2020 року №1060-ІХ (набрав чинності 01.05.2021р.) внесено зміни до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», а саме в п.11 частини першої введена плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором з надання послуги з управління побутовими відходами.

Витрати, які відносяться до витрат на абонентське обслуговування.

– укладання договору про надання комунальної послуги;

– здійснення розподілу з нарахуванням;

– стягнення плати за спожиті комунальні послуги;

– здійснення інформаційної та роз’яснювальної діяльності серед споживачів.

– виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням абонентів.

Плата за абонентське обслуговування затверджується внутрішнім наказом підприємства, визначається самостійно за їх фактичними витратами у розрахунку на одного абонента в місяць у фіксованому розмірі незалежно від обсягу спожитої послуги.

Під абонентом слід розуміти споживача послуги з управління побутовими відходами, з яким виконавець уклав індивідуальний договір про надання комунальної послуги.

Розмір плати за абонентське обслуговування.

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг,що надаються споживачам за індивідуальними договорами» максимально допустимий розмір плати за абонентське обслуговування споживачів послуги з управління побутовими відходами станом на 01 грудня 2023 року встановлено на рівні 18,03 гривень.

      Розрахунок граничного розміру плати за абонентське обслуговування на послуги з управління побутовими відходами розраховується:

РПгрн=Пмін*Сдсер*Кдх*Кжкп*К

Перелік коефіцієнтівЗначення коефіцієнтівРозмір
Пмінзаконодавчо встановлений на відповідну дату (на 01.01.2024 року)загальний розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць,грн.2589,00
Сдсерсередній кількісний склад домогосподарства,що становить 2,58осіб2,58
Кдхкоефіцієнт доходності домогосподарства для розрахунку плати за абонентське обслуговування,що становить два прожиткових мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць2,00
Кжкпкоефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг0,15
Ккоефіцієнт відшкодування домогосподарством витрат,здійснених виконавцем комунальних послуг  за договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням комунальних послуг та віднесених до плати за абонентське обслуговування0,009
Граничний розмір плати за абонентське обслуговування 18,03

       Згідно Протоколу №1 комісії від 24.11.2023 року щодо обговорення норм Типового індивідуального договору про надання послуги з управління побутовими відходами та Наказу №282 від 30.11.2023 року «Про затвердження розміру абонентської плати», плата за абонентське обслуговування буде нараховуватись щомісячно і становитиме 1,00 гривню з ПДВ на одного абонента (один особовий рахунок) на місяць.

       Плата за абонентське обслуговування розповсюджується на споживачів за індивідуальними договорами про надання послуги з управління побутовими відходами, а саме на співвласників багатоквартирних будинків та власників індивідуальних (садибних) житлових будинків.

Пільги та субсидії на плату за абонентське обслуговування.      

Згідно пункту 33 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» встановлено, що пільги і субсидії на оплату абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг,надаються в межах граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно до статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Повідомлення про намір введення плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для послуги з управління побутовими відходами за індивідуальними договорами, які надаються КП МК «Житлосервіс» ВМР.  Скачати документ. Повідомлення про намір введення плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для послуги з управління побутовими відходами за індивідуальними договорами... (21,3 Кб, 5 скачиваний)